Altes capacitats (Cicle Mitjā)

22/01/2015

En parlar de qualitat del sistema educatiu es parla de l’atenció a la diversitat fent referència als alumnes que, per les seves característiques, necessiten un tractament diferenciat. Des de la nostra escola tenim la responsabilitat d’oferir respostes adequades a les necessitats dels alumnes amb capacitats per potenciar el seu desenvolupament harmònic i optimitzar les seves capacitats.

La intervenció amb aquests alumnes té un caràcter enriquidor per propiciar el desplegament de les seves potencialitats cognitives. D’aquesta manera es vol aconseguir que cada alumne pugui progressar en el seu aprenentatge i desenvolupament personal amb els mitjans necessaris. Els recursos utilitzats són principalment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).
presentarenys.net   © 2018   Avís legal   Crčdits
Carrer Pompeu Fabra, 2
08350 Arenys de Mar - Barcelona

Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53

centre@presentarenys.net