El moviment (Infantil)

21/01/2015

El moviment té una gran importància en el desenvolupament integral de la infància, ja sigui per la seva implicació en l’estructuració de la personalitat i la seva influència en el procés de la comunicació, expressió i relació amb els objectes i altres persones de l’entorn. Així com també per la seva incidència en les possibilitats d’adquisició d’autonomia personal i d’estructuració cognitiva.

Per tant, l’educació psicomotriu implica aspectes socioafectius, motors, psicomotors i intel·lectuals, ja que es preocupa pel progrés global del nen a partir de vivències corporals que faciliten el desenvolupament de capacitats sensoriomotrius, percepció, comunicació i expressió mitjançant la interacció del seu cos amb el medi ambient
presentarenys.net   © 2018   Avís legal   Crčdits
Carrer Pompeu Fabra, 2
08350 Arenys de Mar - Barcelona

Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53

centre@presentarenys.net