Consell Escolar 2018 - 2019

Titularitat

M. Benita Espadas Lazo
M. Teresa Buxó Mestres
R. Rebeca Sosa Jiménez
Jordi Castañé Ballesta

Professorat

Anna Canet Domínguez
Anna Farreres Baño
Marta Oller Guirao
Patricia Pirot

Mares i Pares

Isabel Batista Alejo
Albert Gurri Lloveras
Gemma López Torra
Sergi Parra Vega

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Eva Vilaró Sans

Alumnes

Ellen Fernández José
Ricardo Marzoa Guillén

Representant de l'Ajuntament al Consell Escolar

Ramon Vinyes Vilà